מה אורך הכבל חשמל של ה- Cirrus no. 2?

1.80 מטר. עובד טוב גם עם כבל מאריך.