כמה מה אורך הכבל חשמל של ה-Cirrus No.2?

כבל החשמל של ה- Cirrus No.2 הוא 2 מטרים.