האם זה עובד באירופה? ובארה״ב

כן, זה מיועד ל 220 – 130 וולט כנראה שאתה זקוק למתאם, מכיוון שהתקע מיועד לשקעים בישראל.
הדגם כרגע לא פועל בארה״ב.